Αδειοδότηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων & εντός οικισμών.

Μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα (4/12/2017) η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων αδειοδότησης εντός ή πλησίον των οικισμών.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις στις οποίες τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4056 του 2012 (αποστάσεις από οικισμούς κλπ) η καταληκτική ημερομηνία είναι το τέλος του 2018.

Για τη σύνταξη του φακέλου επικοινωνήστε μαζί μας.