Αγροτικά επίκαιρα!

Σημειώσεις επί της αγροτικής επικαιρότητας

  • Εντός του Ιανουάριου αναμένεται η εξόφληση των υπολοίπων αιτήσεων για επιστροφή του ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
  • Το Φεβρουάριο αναμένονται οι συνδεδεμένες χωρίς προϋποθέσεις παράδοσης (Μηδική, Ετήσια ψυχανθή, Βρώσιμα όσπρια, Σκληρό σιτάρι), ενώ περίπου τον Μάιο η συνδεδεμένη για το αιγοπρόβειο και βόειο κρέας.
  • Στα 73,2 €/στρ αναμένεται η συνδεδεμένη στο βαμβάκι σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του οπεκεπε.
  • Μέχρι 18 Ιανουαρίου 2018 αιτήματα αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, προσωπικών στοιχείων κ.λ.π. που αφορούν την αίτηση ΟΣΔΕ του 2017
  • Μέχρι και τον Μάρτιο μπορούν να υποβληθούν αιτήματα για ένταξη επενδύσεων στο υπομέτρο 4.1.1. (ανταγωνιστικότητα εκμεταλλεύσεων) με τα οποία μπορεί να επιδοτηθεί, με 50% έως & 60% η αγορά αγροτικού ελκυστήρα – παρελκόμενα, κόστος εγκατάστασης μόνιμων καλλιεργειών (δέντρα) και άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων
  • Εντός Ιανουαρίου αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο μέτρο 10 (Νιτρορύπανση), με μοριοδότηση ανάλογη του αριθμού των στρεμμάτων σε κακής ποιότητας υπόγεια ύδατα.
  • Το υπομέτρο των σχεδίων βελτίωσης (4.1.2) που περιλαμβάνει δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης αναμένεται να προκηρυχθεί χωριστά περί το φθινόπωρο του 2018.

Η ομάδα του Α.Σ.