Συνδεδεμένη αιγοπροβάτων – διευκρινήσεις

Η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα αιγοπρόβατα του έτους 2017 πληρώθηκε σύμφωνα με την αντιστοιχία Ετήσιας απογραφής & παραδοτέας ποσότητας γάλακτος (μέσω ΕΛΓΟ).

Ενημερώνουμε ότι  το μόνο πλαφόν που ίσχυσε και θα συνεχίσει να ισχύει για φέτος είναι τα 100 κιλά γάλακτος ανά θηλυκό αιγοπρόβατο που συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια απογραφή.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2017 ήταν 9,7 € / θηλυκό αιγοπρόβατο.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παραδώσεις γάλακτος των συστεγασμένων εκμεταλλεύσεων! (Πολλές φορές με στόχο την φοροελάφρυνση χάνουμε από τη συνδεδεμένη).

Κωνσταντίνος Φαλιάγκας