Απογραφή ζωικού κεφαλαίου 2017

Από τη Διέυθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων και χοίρων, πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους.

Η απογραφή είναι υποχρέωση και όσων έχουν μηδενικό αριθμό αιγοπροβάτων ή χοίρων αλλά διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης και διενεργείται στο χρονικό διάστημα:

• για τα αιγοπρόβατα από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου και

• για τους χοίρους από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η απογραφή των αιγοπροβάτων και χοίρων μπορεί να γίνει:

α) είτε με την χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr,

β) με την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα όπου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσης, στο οποίο έχουν συμπληρωθεί  οι στήλες 1 έως 12 του Μέρους Β’ αυτού, με τα απογραφικά στοιχεία του συνόλου του ζωικού πληθυσμού της εκμετάλλευσης και του Μέρους Ε’ (καταγραφή-μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας
Κωνσταντίνος Κόρμας