Εκπρόθεσμες αιτήσεις στο κτηματολόγιο!

Εκπρόθεσμες θα χαρακτηριστούν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο κτηματολόγιο μετά την ερχόμενη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Για τη λήψη του απαραίτητου πρωτοκόλλου και την αποφυγή επιβολής προστίμου επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.