Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2018

Η διαδικασία μεταβιβάσεων για το 2018 έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι την 15 Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή, του ορθού για την περίπτωση τους, τύπου μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Όπως επισημαίνεται στο σχήμα οι μεταβιβάσεις χωρίς γη έχουν παρακράτηση 25%. Εξαίρεση  αποτελούν οι περιπτώσεις που αφορούν σε

  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
  • Μεταξύ συμβαλλομένων που είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι

Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας

Τμήμα Επιδοτήσεων