Μίσθωμα βόσκησης 2016 και 2017

Παρατείνεται έως 16 Φεβρουαρίου 2018 η καταβολή του μισθώματος βοσκήσιμης γαίας για τα έτη 2016 και 2017. Η μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής μετά το πέρας της ημερομηνίας θα βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ του παραγωγού.

Για πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας.