ΟΣΔΕ 2018

Το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης άνοιξε εδώ και λίγες ημέρες. Κάποιες αρχικές παρατηρήσεις θα ήταν:

1. Όπως και πέρυσι, προκειμένου να υποβληθεί η Αίτηση για το 2018 θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει ταυτοποίηση του αιτούντα μέσω taxisnet. Δείτε τη διαδικασία εδώ.

2. Βρείτε εδώ τη νέα φόρμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης σύμφωνα με τον οπεκεπε (το χειρόγραφο ιδιωτικό μίσθωσης επιτρέπεται μέχρι το τίμημα των 960€)

3. Το τιμολόγιο του σκληρού σιταριού από φέτος πρέπει να έχει κοπεί μέχρι την 31/01/2018 (απαίτηση σπόρου 12kg/στρ)

4. Ο απαραίτητος έγκαιρος προγραμματισμός για τον έλεγχο τήρησης του «πρασινίσματος»

5. Ο έλεγχος των απαιτήσεων – προϋποθέσεων των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2018

6. Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης στο ΟΣΔΕ για τη λήψη εμπρόθεσμου πρωτοκόλλου

7. Ο αριθμός ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτικός για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια και  πρέπει να καταχωρείται για να οριστικοποιηθεί η αίτηση. Έχει προβλεφθεί ταυτοποίηση του καταχωρημένου αριθμού ΑΤΑΚ με τη βάση δεδομένων του ΚΕΠΥΟ. (Σημειώνεται στην 1η στήλη του Ε9).

Τμήμα Επιδοτήσεων