Βασικός έλεγχος της δήλωσης ΟΣΔΕ

Πέραν των διασταυρωτικών ελέγχων στους οποίους εντάσσεται το σύνολο των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (εφεξής ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ κάθε παραγωγός είναι απαραίτητο να προβαίνει ο ίδιος στον έλεγχο κάποιων βασικών στοιχείων της αίτησης του.

Τι περιλαμβάνει ένας σύντομος αλλά ουσιαστικός έλεγχος της δήλωσης μας μέσω της κατάστασης ελέγχου αιτήσεων παραγωγών αλλά και την προφορική επικοινωνία με το χρήστη που υποβοηθά στη συμπλήρωση της:

  • Συνολικός αριθμός στρεμμάτων
  • Στρέμματα ανά καλλιέργεια και ποικιλία
  • Ορθή επισήμανση των αγρών στις αεροφωτογραφίες
  • Κάλυψη του συνόλου των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
  • Ικανοποίηση των όρων του πρασινίσματος
  • Υποβολή αιτημάτων συνδεδεμένων ενισχύσεων σε καλλιέργειες που τις δικαιούνται
  • Τρόπος πληρωμής και πιθανή αυξομείωση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
  • Έλεγχος πρωτοκόλλου και ημερομηνίας οριστικοποίησης της ΕΑΕ

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η συμπλήρωση της ΕΑΕ γίνεται τροποποιώντας την ΕΑΕ της προηγούμενης χρονιάς είτε υποβάλουμε την ΕΑΕ μόνοι μας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του οπεκεπε είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να τροποποιήσουμε μόνο τα δικαιολογητικά που αιτούμαστε να τροποποιηθούν (πχ τραπεζικός λογαριασμός).

Δείτε εδώ για τη διαδικασίας υποβολής ΕΑΕ για το 2018

Τμήμα Επιδοτήσεων