Τέλος ΟΣΔΕ 2018!

Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του έργου του ΟΣΔΕ για το 2018 κατά το οποίο από τους φορείς υποδοχής των δηλώσεων

  • Διεξάγεται η απασφαλμάτωση των αιτήσεων μέσω διασταυρωτικών ελέγχων που διεξάγει ο οπεκεπε
  • επισυνάπτονται τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά στις αιτήσεις

πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες διεξάγονται από το προσωπικό των κέντρων υποδοχής δηλώσεων κατά κύριο λόγο χωρίς την παρουσία των παραγωγών. Αν και ιδιαίτερα σημαντικές για την ορθή υλοποίηση του έργου - πληρωμή των παραγωγών διαδικασίες είναι ίσως από τα πιο ελέγξιμα τμήματα του έργου εξαιτίας του αυστηρά καθορισμένου πλαισίου υλοποίησης τους.

Από τα δυσκολότερα και εν τέλει σημαντικότερα τμήματα του έργου είναι η συνεργασία παραγωγού και καταχωρητή κατά την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική βάση του οπεκεπε. Πρόκειται στην πλειοψηφία για ένα κρίσιμο 15 – 20λεπτο κατά το οποίο απαιτείται αμφίδρομη ροή πληροφοριών είτε προς καταχώρηση είτε προς ενημέρωση. Όπως κάθε χρόνο στη χώρα και με κορυφαίο παράδειγμα το νομό Καρδίτσας η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων συνωστίζεται στη λήξη της περιόδου εμπρόθεσμης υποβολής. Στο διάγραμμα που ακολουθεί διακρίνεται η πορεία υποβολής των δηλώσεων (ποσοστιαία & αθροιστικά επί του συνόλου) ανά ημερομηνία στον φορέα Νέα Ένωση Καρδίτσας.

Συνοψίζοντας θα ήθελα να εστιάσω στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του προσωπικού που στη συντριπτική πλειοψηφία καταπιάνεται περιοδικά σε ετήσια βάση και για λίγους μήνες με το πολυσύνθετο έργο του ΟΣΔΕ. Ένα έργο που απαιτεί συνεχής παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου (κανονιστικές υποχρεώσεις παραγωγών, πρότυπα συμμόρφωσης, προϋποθέσεις συνδεδεμένων ενισχύσεων κλπ.), δεξιότητες επικοινωνίας (για την μεταγλώττιση των λεγομένων των παραγωγών στο αυστηρά δομημένο ερωτηματολόγιο της ηλεκτρονικής εφαρμογής) και τέλος με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις όσο αφορά στο ωράριο.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω δημόσια για λογαριασμό της Νέας Ένωσης αλλά και σε προσωπικό επίπεδο όλους τους συνεργάτες που με οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν και φέτος στο έργο του ΟΣΔΕ! Πολύ περισσότερο βέβαια τους συνεργάτες στα κλιμάκια υποδοχής δηλώσεων ανά το νομό που κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για την ορθή περάτωση του έργου!

Κωνσταντίνος Φαλιάγκας