Ποιοι μπαίνουν στα Σχέδια Βελτίωσης

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία κατανοεί κανείς τη δυσκολία αντικατάστασης των παγίων μιας αγροτοκτηνοτροφικής επιχείρησης. Η πλειοψηφία των γεωργικών ελκυστήρων του θεσσαλικού κάμπου είναι της δεκαετίας του 1980 με τις ανάλογες επιπτώσεις σε κατανάλωση, συμβατότητα με σύγχρονα παρελκόμενα (μηχανήματα ψεκασμού, κατεργασίας εδάφους κλπ) και εν τέλει περιορισμένες δυνατότητες για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.

Η επιδότηση του μέτρου 4 προφανώς με 50% ή και 60% (νέοι αγρότες) του συνόλου μιας επένδυσης σε νέο εξοπλισμό αποτελεί τη μόνη επένδυση με πιθανότητα απόσβεσης από την ίδια γενιά (χωρίς αυστηρή πιθανολογικά λογιστική τεκμηρίωση). Δε χρειάζονται περαιτέρω λόγοι για να αυξηθεί υπέρμετρα το ενδιαφέρον των παραγωγών για το εν λόγω μέτρο. Με έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό

Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι αρκετές από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν δε θα εγκριθούν. Για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου απαραίτητα είναι τα 45 μόρια, τα οποία είναι βέβαιο ότι δε θα είναι και αρκετά

Ποιά είναι τα κριτήρια τα μόρια των οποίων θα δώσουν την έγκριση?

*1230 είναι μόνο οι νέοι αγρότες του μέτρου 6 (Θεσσαλία) χωρίς τους εν δυνάμει / επιλαχόντες που θα συμπεριληφθούν

Παραβλέποντας τα κριτήρια τα οποία ικανοποιούν οι περισσότεροι φάκελοι που θα κατατεθούν, η ικανοποίηση τουλάχιστον συνδυασμού των ανωτέρω θα κάνουν τη διαφορά!

Κωνσταντίνος Φαλιάγκας